top of page

Waarvoor kan je bij ons terecht

Gezondheid op de eerste plaats

Huisdoktoors-17.jpg

Algemeen

 • Behandeling en opvolging van ziekte: zowel fysieke als psychische klachten

 • Pre-operatief onderzoek

 • ECG-onderzoek (filmpje van het hart)

 • Vaccinaties

 • Reisadvies

 • Rookstop

 • Advies over preventie en levensstijl

 • Opvolgen en aanpassen van medicatie

Kleine heelkundige ingrepen

 • Hechten en verwijderen van hechtingen

 • Nemen van biopsies

 • Verwijderen oorprop

 • Wondzorg

 • Verwijderen kleine huidtumoren

 • Behandelen van wratten

 • Verwijderen ingegroeide teennagel 

Vrouw en kind

 • Preventief gynaecologisch onderzoek en uitstrijkjes

 • Behandeling van gynaecologische en seksuele problemen

 • Anticonceptie advies 

 • Plaatsen spiraaltjes en staafjes

 • Preconceptie-advies

 • Zwangerschapsopvolging in overleg met gynaecologen

 • Vaccinaties

 • 7de dagsonderzoek

 • Zuigelingenzorg en pediatrie

 • Verwijzing logopedie / kinesitherapie

Huisdoktoors-65.jpg
Huisdoktoors-42.jpg

Verslagen en attesten


 • ​Sport geschiktheidsattest na sportmedische keuring

 • Medisch onderzoek na sport of arbeidsongeval

 • Onderzoek ikv verzekering

 • Bespreking verslagen specialisten, hospitalisatie..

Voor het invullen van formulieren is informatie, medisch onderzoek en tijd nodig, daarom gebeurt dit enkel op afspraak

Wij kunnen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valsheid in geschrifte is strafbaar en valse attesten zullen nooit afgeleverd worden.


bottom of page